Stage

De opleiding Ma-Filmacteur is de enige fulltime opleiding in Nederland waar geleerd wordt om te acteren voor de camera.

De opleiding is er opgericht om de studenten zo breed mogelijk uit te laten stromen. Denk aan specialismes zoals stemacteren en trainingsacteren, creatief makerschap, cross-over media en development (o.a. educatie, samenleving en overheid) en zelfstandig ondernemerschap.  

In de laatste fase van de opleiding volgt de student stage en in de Proeve van Bekwaamheid (het examen) zijn diverse opdrachten geformuleerd waarmee de student kan afstuderen. Het is een belangrijk onderdeel van de opleiding om de student de mogelijkheid te geven om ervaring op te doen en zijn professionele netwerk uit te breiden.

Ben je op zoek naar iemand die een aan de opleiding gerelateerde klus kan uitvoeren, zoals Stem, E-video, Commercials? Stuur dan een e-mail naar ma-filmacteurs@ma-web.nl